روز غمگین اسپانیا، روز خوش کاتالونیا

آذوح: پاتریک جکسون بی بی سی
طرفداران استقلال کاتالونیا، ناحیه ای در شمال شرقی اسپانیا، از نتایج آرا همه پرسی غیررسمی و غیراجرایی که اخیرا در این ناحیه برگزار شد به وجد آمده‌اند.
اما حزب مردم، حزب حاکم اسپانیا ضمن به رسمیت نشناختن این برنامه و نتایج آن کماکان استدلال های خود را در دفاع از قانون اساسی و مخالفت با هر اقدامی در راستای تشویق استقلال کاتالونیا تکرار می کند.
آرتور مس رئیس دولت ناحیه کاتالونیا که در کنترل احزاب طرفدار استقلال است، در پایان شمارش آراء با اشاره به ۸۰ درصد رای مثبت به استقلال گفت:"مردم کاتالونیا با این رای ثابت کردند که حق و لیاقت برگزاری یک همه پرسی را دارند."
در واکنش به رفراندوم نمایشی روز یکشنبه رافائل کاتالا وزیر دادگستری دولت مرکزی اسپانیا ضمن رد نتایج آن از نظر حقوقی، این اقدام را خارج از چهارچوب قانون اساسی کشور توصیف کرد.
به خاطر مخالفت شدید دولت اسپانیا با برگزاری هر گونه رفراندومی مربوط به موضوع استقلال، احزاب استقلال طلب و دولت محلی ناحیه کاتالونیا تصمیم گرفتند این رفراندوم را به عنوان یک اقدام نمادین و با زیرپاگذاشتن برخی موازین قانونی برگزار کنند.
سیاستمداران حزب حاکم مردم در ناحیه بارسلون برخورد ظریف تری با این رویداد دارند. فرناندو سانچز کوستا یکی از اعضای این حزب در پارلمان محلی کاتالونیا که از مجموع ۱۳۵ کرسی ۱۹ کرسی را در اختیار دارد گفت:"این روز غمگینی برای اسپانیا است."
او می گوید:"همزمان با بیست و پنجمین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین که در آلمان و سراسر اروپا جشن گرفته شد، ناسیونالیست های کاتالونیا تلاش می کنند بین مردم بخش های مختلف اسپانیا دیوار بکشند."
آدریا آلسینا از فعالان کارزار طرفدار استقلال رای خود را به صندوق می‌ریزد
این نماینده پارلمانی حزب حاکم مردم ادعاهای منتقدان در مورد نحوه برخورد خودکامانه دولت مرکزی اسپانیا را رد کرده و می گوید که اکثریت واجدان شرایط در کاتالونیا در این رفراندوم نمایشی شرکت نکرده اند.
براساس آمارهای دولت محلی کاتالونیا که تحت کنترل احزاب استقلال طلب است، حدود ۴۲ درصد از واجدان شرایط در این رای گیری نمایشی شرکت کرده اند. احزاب طرفدار اتحاد اسپانیا امیدوار هستند که اکثریت مردم کاتالونیا که در این رای گیری شرکت نکرده و یا بیش از چهار درصدی که شرکت کرده و به استقلال رای منفی دادند، در انتخابات محلی آینده به سینه نیروهای ناسیونالیست دست رد بزنند.
اما جمع و تفریق تعداد آرا به این سادگی نیست. به عنوان نمونه در آخرین انتخابات محلی ناحیه کاتالونیا که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، میزان مشارکت مردم ۶۸ درصد و تقریبا ۳.۷ میلیون نفر بود. اگر همین قیاس در رفراندوم نمایشی روز یکشنبه ۹ نوامبر تکرار می شد طرفداران استقلال به پیروزی قابل توجهی می رسیدند هر چند ممکن بود به مرز دو سوم آرا نرسد.
شب لبخندها
آدریا آلسینا از مدیران رسانه ای کارزار دفاع از استقلال از شدت هیجان شب قبل از این رفراندوم نتوانست بخوابد. فردای برگزاری رفراندوم او به من گفت:"آیا می توانید یک کشور دنیا را مثال بزنید که در یک رفراندوم نمایشی و یا رای گیری غیرانتخاباتی توانسته باشد ۴۰ درصد از واجدان شرایط را بسیج کرده باشد؟"
از او پرسیدم فعالان این کارزار اکنون چه احساسی دارند. در جواب گفت:" همه آنها یک لبخند ابدی به لب دارند."
حفاظ‌‌های امنیتی فلزی از مدتی پیش جلوی ساختمان پارلمان محلی کاتالونیا نصب شده‌اند
در سئوال دیگری از او پرسیدم نظر طرفداران استقلال و مردم کاتالونیا در مورد پیشنهاد حزب سوسیالیست اسپانیا چیست که معتقد است برای حل این بحران باید قانون اساسی اسپانیا را اصلاح کرد و شکل حکومتی فدرال را برگزید.
آدریا آلسینا در پاسخ گفت:"این به مردم کاتالونیا بستگی دارد ولی به نظر من پیشنهاد او به جایی نخواهد رسید."
یک جنبش مهم
در شرایط سیاسی فعلی اسپاینا و با توجه به اکثریت مطلق حزب مردم در پارلمان اسپانیا و کنترل دولت مرکزی، حرف آخر را این حزب می زند. به همین خاطر از فرناندو سانچز کوستا نماینده این حزب در پارلمان محلی کاتالونیا پرسیدم که آیا امکانی وجود دارد که مذاکرات بین احزاب جدایی طلب کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا از حالت بن بست فعلی خارج شود.
او در پاسخ گفت:"این کاملا واضح است که در حال حاضر در کاتالونیا یک جنبش مهم برای استقلال این ناحیه فعال است. دولت مرکزی اسپانیا به این حوادث توجه دارد و همواره تاکید کرده که حاضر است در مورد بهبود قانون اساسی کشور و بهبود روابط بین دولت مرکزی و دولت ناحیه کاتالونیا مذاکره کند."
او در مورد ایده حزب سوسیالیست، نیرومندترین حزب مخالفت دولت اسپانیا، و حرکت به سمت یک حکومت فدرال گفت:"در حال حاضر تقسیم قدرت بین مرکز و نواحی اسپانیا کم و بیش یک سیستم فدرال است و ناحیه کاتالوینا به طور مشخص از درجه بالایی از خودگردانی و اداره امور خود برخوردار است."
هنگامی که از ساختمان پارلمان محلی کاتالونیا در شهر بارسلون خارج می شدیم من به حفاظ امنیتی فلزی که جلوی ساختمان نصب شده است اشاره کردم. او گفت که نکته مهمی نیست و این حفاظ امنیتی از مدتها پیش اینجا بوده است.
و من با خودم فکر کردم که این حفاظ تا مدتهای دیگر در آینده اینجا خواهد بود.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn