گزارشی از حرکت اعتراضی فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک

در روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ ، هم زمان با حضور روحانی رئیس جمهور جنایتکار جمهوری اسلامی در سازمان ملل، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا مبادرت به سازماندهی تظاهراتی اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک نمودند. در جریان این تظاهرات که از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر ادامه داشت ، شرکت کننده¬گان با سردادن شعارهای انقلابی علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و در دفاع از توده های تحت ستم ایران و با به نمایش گذاشتن تصاویری از اعدام ها و دیگر جنایات جمهوری اسلامی، به افشای ماهیت ضدمردمی این رژیم سرکوبگر پرداختند. علاوه بر رسانه ها که گزارش هایی از این تظاهرات تهیه و منتشر کردند، بنرها و پلاکاردهای افشاگرانه ی رفقا مورد توجه بسیاری از عابرین نیز قرار گرفت. برخی از عابرین در کنار این بنر ها ایستاده و از آمار اعدام ها و دیگر متن های افشاگرانه نوشته شده روی بنرها یادداشت برمی داشتند. در جریان این حرکت تعدادی از ایرانیان آگاه و انقلابی که فراخوان رفقا را دیده و برای شرکت در این اعتراض به محل آمده بودند همراه با رفقا به شعار دادن و خواندن سرودهای انقلابی پرداختند و از میز کتاب سازمان که در محل تظاهرات گذاشته شده بود ، دیدن کردند. در طول تظاهرات که بیش از شش ساعت طول کشید ، اطلاعیه های سازمان به زبان های انگلیسی و فارسی وسیعا در میان مردم توزیع شد که با استقبال عابرین مواجه گشت. در این فاصله هم چنین تعدادی از ایرانیان و دیگر عابرین، به خصوص جوان ها به میز کتاب سازمان مراجعه کرده و در رابطه با توافقات هسته ای و تأثیر آن بر شرایط زندگی مردم ایران و یا در مورد ماهیت دولت روحانی و تفاوت آن با دولت قبلی سئوال می کردند. که در هر مورد رفقا ضمن دادن توضیحات لازم، آن ها را به تحلیل های سازمان در هر مورد که به زبان های فارسی و انگلیسی در میز کتاب موجود بود ، رجوع می دادند.
نکته برجسته دیگری که در این تظاهرات به چشم می خورد، این بود که سازمان مجاهدین نیز همان زمان در مقابل ساختمان سازمان ملل تظاهرات داشتند و در کنار آن ها تعدادی از مخالفین رژیم سوریه كه  بنر "سوریه را آزاد كنید" را با خود حمل می كردند و هم چنین تعدادی با پرچم عربستان سعودی ایستاده بودند. این امر سئوالات زیادی را در بین مردم عادی كه از آكسیون ما دیدن می كردند بوجود آورده بود. به همین دلیل هم  برخی سئوال می کردند که مگر بر عربستان سعودی یك رژیم دیكتاتوری حاکم نیست و اگر این ها برای ایران آزادی می خواهند چرا با اجازه دادن به حمل پرچم عربستان در کنارشان، از رژیم عربستان سعودی دفاع می كنند؟  یا سئوال می شد اگر این ها خواهان حمله نظامی آمریكا برای سقوط رژیم سوریه هستند خوب حتما برای آزادی ایران هم چنین گزینه ای را دنبال می کنند؟   برخی نیز سئوال می کردند آیا شما فکر می کنید اگر داعش در سوریه به قدرت 
برسد وضع مردم بهتر خواهد شد؟  خلاصه حضور این نیرو ها در کنار مجاهدین باعث شده بود که در مورد مواضع سازمان در رابطه با جنگ های امپریالیستی در آفریقا و خاورمیانه سئوالات زیادی مطرح شود.
رفقای ما از این فرصت جهت تبلیغ مواضع انقلابی سازمان و افشای سیاست های مجاهدین و اتكایشان به قدرت ها و دولت های ارتجاعی و امپریالیستی استفاده کرده و با تاکید بر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری وابسته حاکم توسط قدرت توده ها، به عنوان تنها مسیر رسیدن به آزادی و رهایی مردم ما توضیح می دادند. در مورد سوریه نیز توضیح داده می شد که كه گرچه رژیم اسد یك رژیم ارتجاعی و دیكتاتوری می باشد ، اما فقط این مردم خود سوریه هستند كه می توانند با مبارزات خود آینده این کشور را رقم بزنند.  هم چنین توضیح داده می شد که هدف آمریكا نه آزادی مردم سوریه بلكه إیجاد نا امنی در منطقه و بردن سهم بیشتر از منابع و ثروت سوریه و تسلط كامل بر خاورمیانه می باشد.
یکی از هموطنان با دیدن کتاب های رفیق اشرف دهقانی در میز کتاب با خوشحالی خاطره جالبی را در رابطه با دستگیری خودش در سال ١۳۶۰ تعریف کرد. او گفت: "وقتی دستگیر شدم، تنها چیزی که من را از شکستن و تسلیم شدن در زیر شکنجه نجات داد، چیزهایی بود که از کتاب حماسه مقاومت به یاد داشتم. من عضو یک گروه از هنرمندهای انقلابی بودم که یکی از کارهایمان پیدا کردن جاهای امن برای هنرمندانی مثل شاملو و غلامحسین ساعدی و ... بود که آن زمان تحت تعقیب جمهوری اسلامی بودند. آن چه که از مقاومت های رفیق اشرف دهقانی در زیر شکنجه های دهشتناک ساواک به یاد داشتم چنان آگاهی و نیرو و استقامتی به من داده بود که قادر شدم در زیر شدیدترین شکنجه ها سکوت کنم و اسم هیچکدام از رفقایم و یا خانه های امن هنرمندان را به زبان نیاورم...." 
 
یکی دیگر از برجستگی های این حرکت شعار های رزمنده ای بود که به زبان انگلیسی و فارسی در طول تظاهرات از بلندگو سر داده می شد و توجه عابرین را جلب می کرد. شعار های به زبان فارسی مانند: "جمهوری اسلامی، با هر جناح و دسته، نابود باید گردد" ، "کارگر زندانی، آزاد باید گردد" ، "زندان - شکنجه - اعدام ، ملغی باید گردد" ، "زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد" و شعار های به زبان انگلیسی مانند:
Rouhani is the “Champion of Execution” , Down with Islamic Republic of IRAN , "The People - United - Will Never Be Defeated" , "No to US WAR Machine ", “Support the Just Struggle of  IRANIAN People ! " , “Free All Political Prisoners , NOW !”
یکی دیگر از نکات این حرکت، متاسفانه عدم حضور بقیه سازمان ها و جریانات چپ بود که می¬توانست دامنه این حرکت علیه رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی را گسترده تر کند.  اما علیرغم این امر، تظاهرات 28 سپتامبر در اعتراض به حضور روحانی در سازمان ملل با استقبال مردم مواجه شده و با موفقیت پیش رفت.
فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آمریکا و کانادا
30 سپتامبر 2015
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn