پیشنهاد نامگذاری سال 93: "سال تکریم زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی و نجات اورموگولو"

تحولات و رویدادهای سیاسی رخداده در ماههای گذشته به خوبی گواه بر شرایط حساس حاکم بر حرکتهای سیاسی و جنبشهای آزادی خواهانه ی منطقه ای است. حرکت ملی آذربایجان جنوبی نیز به عنوان یکی از مهمترین و مستعدترین جنبشهای ضد استعماری-استبدادی خاورمیانه بدون شک از تغییرات سیاسی بهره مند شده و بایستی که خط مشی و تاکتیکهای خود را با فضای جدید همگون سازد.
لزوم بهره گیری از روشهای نو و تلاش بر ریشه دواندن هر چه بیشتر جنبش در میان ملت تحت ستم آذربایجان از اصلی ترین وظایف حرکت ملی به شمار می روند و بدیهی است هر چه فعالین سیاسی آذربایجان در پیشبرد تاکتیکها و اهداف تعیین شده همراهی و همکاری بیشتری داشته باشند، تحقق ایده ها نیز سهلتر خواهد گردید.
با این تفاصیل گروه آذوح به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی آذربایجان و بدنه ی حرکت ملی پیشنهاد نامگذاری سال آتی(سال 1393) با عنوان "سال تکریم زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی و نجات اورموگولو" را ارائه می نماید. گرچه در روزهای گذشته نیز از سوی برخی اشخاص و گروههای فعال و عزیز پیشنهادات دیگری مطرح شده و شایسته ی تقدیر بسیار می باشند با این حال آذربایجان اویرنجی حرکاتی-آذوح بر این باور است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع زندانیان سیاسی و اورموگولو، لزوم فعالیت در این خصوص بیش از پیش احساس می گردد.
بازداشت و دستگیری روزافزون فعالین سیاسی آذربایجان به امری عادی در میان نیروهای امنیتی ایران و سیاستگذاران رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. روزی نیست که خبری از دستگیریها به گوش نرسد و حکایتی از رنجها و شکنجه ها بیان نشود. این فرزندان رشید آذربایجان که بار سنگین تحقق آرزوهای ملتشان را بر دوش می کشند جان به دست و بدون کوچکترین سلاحی به جنگ با رژیمی می روند که در کشتن انسانها تبحر ویژه داشته و از آزار و اذیت انسانها حتی به لذت نیز می رسد.
مبارزانی که بدون در نظر گرفتن آینده ی خویش و به واقع با فداکردن زندگی خود، هستی شان را به پای ملت آذربایجان ریخته اند و بایستی که این ایثار مورد قدر قرار گرفته و ارزش فراوان داده شود.
فعالین سیاسی آذربایجان جنوبی چندی است که رسمی بسیار زیبا را بنا نهاده و با آزادی هر فعال دربند، دسته جمعی و بعضا حتی با خانواده هایشان به دیدار اسیر آزاد شده می روند. این تکریم، کمترین اثرش، دادن این پیام به آن مبارز آزاد شده است: "راهت ادامه دارد و آذربایجان به چنین فرزندی می بالد". در چنین فضایی و با چنین روحیه ای، مبارزه به یک افتخار و شرف مبدل می شود و مبارز، به ادامه ی راهش مصممتر از قبل می گردد. در چنین فضایی مبارز دیگر نگران وضعیت خانواده اش پس از دستگیری نیست و می داند جامعه و دیگر فعالین پشتیبان همیشگی او خواهند بود. و این امر و چنین تکریمی مساله ای است که رژیم از آن هراس بسیار دارد.
اورموگولو نیز قلب تپنده ای است که برای زنده نگهداشتنش بسیاری از فرزندان آذربایجان طعم زندان چشیده اند و بسیاری نیز هنوز در زندانند. نگین آذربایجان به عمد و به دلایل سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران خشکانده می شود تا هم ملت آذربایجان را از منطقه بکوچاند و هم به خواسته های اتمی خود در حاشیه ی اورموگولو برسد. دریاچه ی آذربایجان آخرین روزهاش را می گذراند و سال آتی شاید آخرین سال حیاتش باشد. سالی که مرگ و زندگی آذربایجان در دستان ملت و فعالین سیاسی آذربایجان جنوبی است تا خود تصمیم بر مرگ یا زندگی خویش بگیرند.
پیوند این دو موضوع مهم(زندانیان سیاسی و نجات اورموگولو) ما را به این نتیجه رسانید که سال آتی بخش اعظم فعالیت و انرژی خویش را به این حوزه اختصاص داده و فعالیها را بر این موضوع متمرکز نماییم.
آذربایجان اویرنجی حرکاتی-آذوح باور دارد در صورت همکاری فعالین آذربایجانی می توان رژیم ایران را مجبور به سرخم کردن در مقابل خواستهای به حق ملت آذربایجان نمود. اعتراضات سه هفته ای شهریود 90 ثابت کرد در صورت همکاری گروهها و فعالین سیاسی می توان چنین اعتراضات منحصر به فردی به راه انداخت و مبارزه را با توده های عظیم مردم پیوند زد.
امیدواریم سال آتی به سال نجات اورموگولو و آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان تبدیل گردد. فراموش نکنیم که تاریخ ، وجدان و نسل آتی آذربایجان، به نظاره ی ما نشسته اند.
گوج، بیرلیکده دیر...
آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح
25 اسفند 1392
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn