احضار عباس لیسانی به شعبه پنج بازپرسی عمومی و انقلاب اردبیل*****

آذوح: فعال شناخته شده ی حرکت ملی آذربایجان جنوبی روز 22 دی به شعبه پنج بازپرسی عمومی و انقلاب اردبیل احضار شد.
به گزارش آذوح آقای عباس لیسانی باید در مدت سه روز آتی در دادگاه انقلاب اردبیل حضور یابند.
مقصودعلی غلامی، مدیردفتر شعبه ی پنجم بازپرسی داسرای انقلاب دلیل این احضاریه را شکایت اداره ی اطلاعات علیه آقای لسانی ذکر کرده است.
آقای لسانی پیش از این بارها و بارها از سوی وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و زیر فشار شدید نیروهای امنیتی قرار دارند.
آذوحSubmit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn