ثانیه‌های پایانی فاجعه دریاچه اورمیه

آذوح: دریاچه اورمیه به وضعیت فاجعه زیست محیطی رسیده و بر اساس آمار‌‌ها بیش از 90 درصد آن از دست رفته و چند درصد باقیمانده در ناحیه شمالی متمرکز شده است. بخش جنوبی دریاچه اورمیه خشک شده و آب بسیار کمی در این منطقه باقیمانده و شوری آب به حالت فوق اشباع رسیده است.
به گزارش دورنانیوز، بر اساس ارزیابی‌‌های صورت گرفته حجم آب باقیمانده در دریاچه اورمیه بسیار کمتر از چیزی است که مطرح می‌شود. آمار دقیقی از میزان آب دریاچه اورمیه اعلام نشده است، اما میزانی که گفته می‌شود بسیار بالاتر از چیزی است که واقعیت دارد. بخش عمده آب دریاچه اورمیه در بخش شمالی آن قرار دارد، اما می‌بینیم عقب نشینی ساحل در شمال دریاچه بسیار چشمگیر است. بر اساس آخرین برآورد‌‌ها حداکثر عمق آب در جنوب دریاچه در مناطق خیلی محدود است.
عمق فاجعه در دریاچه اورمیه بیشتر از حد تصور ماست و سرعت عقب نشینی ساحلی آب وحشتناک است و در ۲۰ روز بیش از ۲ کیلومتر عقب نشینی ساحلی داشته است.
دریاچه اورمیه به  وضعیت فاجعه زیست محیطی رسیده و بر اساس آمار‌‌ها بیش از ۹۰ درصد آن از دست رفته و چند درصد باقیمانده در ناحیه شمالی متمرکز شده است. بخش جنوبی دریاچه اورمیه خشک شده و آب بسیار کمی در این منطقه باقیمانده و شوری آب به حالت فوق اشباع رسیده است.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn