روستاییانی که با هدفمندی یارانه‌ها مصرف‌کننده شدند

آذوح: مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی منتشر کرده که نتایج آن از آمارگیری از خانوارهای روستایی و شهری در سال ۹۱ به دست آمده است.
بر اساس این گزارش، خانوارهای روستایی در سال ۹۱، با کسری بودجه روبرو بوده‌اند و به طور متوسط، دخل آنها نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان از خرجشان کمتر بوده است.
دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در سال ۹۱، براساس این گزارش با کسری مواجه نبوده و به طور متوسط هر خانوار شهری ایران درآمدی به میزان ۳۰۰ هزار تومان بیش از هزینه‌هایش داشته است.
این در حالی است که در سال ۹۰، هم خانوارهای شهری و هم روستاییان ایرانی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند.
بررسی میزان رشد هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۱ نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد که سرعت رشد هزینه‌های خانوارهای روستایی از سال ۹۰ تا سال ۹۱ از میزان افزایش متوسط درآمد روستانشینان سریع‌تر رشد کرده است.
این در حالی است که از سال ۹۰ تا سال ۹۱، میزان رشد هزینه‌های خانوارهای شهری اندکی کمتر از رشد درآمدهای آنها بوده است.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn