فعالیتهای فعالین ملی در سنقر صدای پان ایرانیستها را درآورد

آذوح: حرکت ملی آذربایجان جنوبی و جنبش آزادی خواهی ملت ترک توانسته همراهی بسیاری را به دست آورد و این امر به مذاق دشمنان آذربایجان خوش نیامده است.
به گزارش آذوح رشد حرکت ملی در میان توده ی مردم بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می گردید. در پی فعالیتهای هویت طلبانه در شهر سنقر، سایت نزدیک به گروهکهای کرد واکنش نشان داده و ناراحتی خود را بروز داده است
سایت "دیدبان" در مطلبی با تیتر "پان ترک های سنقر بجان استانداری افتاده اند" به فعالین ملی ترک حمله کرده که متن آن را عینا در زیر مطالعه می فرمایید.
"دیدبان به اطلاعاتی دست یافته که جریان زبانی پان ترک های سنقر در ماههای اخیر به شکل مرموزانه ای درصدد نفوذ و اثرگذاری بر ساختار استانداری هستند .
خط اثرگذاری این جریان مخفی بگونه ای است که بیشتر بشکل پشت پرده و از بالا به پایین در جریان است بگونه ای که کسی بدرستی از چند و چون آن آگاه نیست .
متأسفانه در این مسیر یک استاندار کشور نیز دخیل می باشند که با فشار بر رضایی بابادی و آزرمی بدنبال جاسازی و مدیریت استان کرمانشاه برای طرح های زیرکانه خویش می باشند . همین فرد در ابتدای ورود رضایی بابادی به کرمانشاه درباره معرفی برخی افراد به وی ورود کرد که بعد ناتوانی آنها در عمل برای همه مشخص شد .
این گروه قلیل به مرکزیت سنقر فعالیت خود را سازماندهی می دهند و با رسوخ در برخی بدنه های استانداری بدنبال اجرای مقاصد خویش می باشند .
متأسفانه یکی از اعضای این جریان که بعنوان مشاور استاندار نیز فعالیت می کند در طرح ریزی و دنبال کردن این جریان نقش مخربی بازی می کند .
برای این جریان عقب مانده و واپسگرا ترک بودن از اهمیت اول برخوردار است و پست و مناصب را بر اساس زبان ترک تعریف می کنند . در نخستین گام فعالیت خود این جریان اساسا با رفتن بالایی به سنقر مخالف بود ولی در ظاهر طور دیگری وانمود می کرد ضمن اینکه سکوت هم پیشه کرد . درباره ایزدی ولی عملا سکوت پیشه کرد و حتی اکنون همراهی هم می کنند چون در جرگه ترکان تعریف می شود .
دیدبان بزودی جزییات این جریان پان زبانی را افشاگری کامل می کند و پشت پرده آنها را باطلاع عموم می رساند .
دیدبان این جریان مرموز را خطرناکتر از باند تخریب می داند و نسبت به حضور آن در استانداری هشدار می دهد .
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn