به مناسبت چهلمین روز غروب یکی‌ از ستارگان آسمان آبی دنیای تورک.- کمیته هویت طلبان تورک‌های فریدن

ستارگان سرزمینی که امروزه ایران نامیده میشود همواره از غرب  ایران طلوع کرداند . اما چه افسوس که در حفره‌های که در آسمان این سرزمین برای آنها ایجاد میشود فرجام تلخی‌ دارند، شهادت سردار ملی‌ "ستار خان" توسط دشمنان دوست نما در تهران و بریده شدن سر سالار ملی‌ "باقر خان" در کردستان از آین گونه هستند.
اگر امروزه کشور مستقلی به نام آذربایجان شمالی در قسمتی‌ از وطن واقعی‌ تورک‌های آذربایجان موجود هست را میشود مدیون درایت "محمد امین رسول زاده" دانست.
اگر  افراشته شدن دوباره پرچم آذربایجان شمالی در باکو مدیون از  جان گذشتگی "ابوالفضل الچی بیگ" هست.
زدودن خاکستر از روی آتش هویت طلبی در آذربایجان جنوبی مدیون " دکتر جواد هیئت " هست.
 " دکتر جواد هیئت " همانند "رسول زاده " و "الچی بیگ" اندیشه گری بود پر مایه با ذهنی فرهیخته و فکری منظم و منطقی. از مردان استوار و بافضیلت بود.
با این که " دکتر جواد هیئت " در دنیای حرفه‌ای خود علم پزشکی از پزشکان برجسته بود اما آنچه که " دکتر جواد هیئت " را برجسته تر و جاودان کرد دلبندی " دکتر جواد هیئت " به واقعیتها و هویت ملتش بود.
 " دکتر جواد هیئت " نه تنها در آسمان تنگ و غبار گرفته ایران درخشید   بلکه  آسمان آبی دنیای تورک از سیبیری و قفقاز گرفته تا بالکان را نورباران کرد.
شاید " دکتر جواد هیئت " از سرنوشت دیگر ستارگان غروب کرده آذربایجان جنوبی  درس گرفت که همانند "ستار خان" و "باقر خان" در حفره آسمان ایران گرفتار نشد.
دکتر هیئت  در باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان شمالی بدرود حیات گفت و جنازه " دکتر جواد هیئت "  پیچیده بر پرچم ماه و ستاره آذربایجان در کنار دیگر مشاهیر آذربایجان آرام گرفت . چه باکو چه تبریز چه آنکارا چه غازان، چه اورموچی در تورکستان شرقی‌ چه کوسنجه  در بالکان و چه در شیراز قشقایی و چه در فریدن اصفهان " دکتر جواد هیئت " غریب نیست.
با این که چهل روز قبل غروب کرد اما نور او ملیونها سال نوری نیز خامش نخواهد شد.
بدرود‌ ای  ستاره آسمان آبی دنیای تورک
شاهین استاجلو از کمیته هویت طلبان تورک‌های فریدن اصفهان
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn