نامه دکتر لطیف حسنی، دبیر حزب يئني گاموح، به مقام رياست جمهوري اسلامي ايران

سازش هسته اي با غرب و اميدهاي ما به آينده اي بهتر
جناب حسن روحاني، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،
خاورميانه اسلامي از پي رخوتي جبران ناپذير از بركت منابع زيرزميني توانسته است اينجا و آنجا رنگ و لعابي به زندگي سنتي خود داده و با عمومي كردن سواد و بهداشت اولين گامها از راه طولاني خود براي رسيدن به قافله توسعه و دمكراسي را بردارد. متأسفانه در همين منزلگاههاي آغازين اين راه، جنگ فرقه¬اي و خصومت با همسايگان و جهانيان گريبانگير منطقه ما شده است.
سهم كشور ما ايران نيز علاوه بير يك جنگ 8 ساله با نزديكترين همسايه خود، هزينه پرداز¬ي يك سلسله مناسبات پرتنش با همسايگان دور و نزديك و جامعه جهاني بوده است.
جاي خوشحالي است كه اينك بدنبال سازش هسته¬اي با كشورهاي غربي، موجي از اميد به پايان تحريمهاي اقتصادي جهاني و گشودن موانع از چرخهاي اقتصادي در ميان مردم پديدار شده و همزمان سايه شوم مناقشات پرهزينه¬تر از افق كشور محو شده است.
هنوز از ميزان خسارتهاي اقتصادي و فرصتهاي سوخته¬ كل كشور و تك تك شهروندان كشور در ماجراي هسته¬اي، برآورد بيطرفانه¬اي در دست نيست. اما هر هزينه¬اي كه شده است و هر خسارتي كه ببار آمده است، با به تعويق افتادن سازش و ادامه تنش، ميتوانست از اين هم بيشتر بشود.
امنيت كشورها به عوامل مختلفي بستگي دارد اما همدلي شهروندان با حكومتگران، حلقه تعيين كننده هر زنجير متصور از اين عوامل است. بسياري از كشورهاي جهان پيش و بيش از آنكه امنيت خود را مديون عظله نظامي خود باشند، توانسته¬اند با تأمين رضايتمندي شهروندان و ايجاد روابط هارمونيك با همسايگان و جهانيان، عضو برابر حقوق و مورد احترام جامعه جهاني بوده و در امتداد آسايش و رفاه اهالي، امنيت كشور را هم با هزينه كم تأمين كنند.
ما شهروندان جمهوري اسلامي ايران انتظار داريم كه بموازات مفاهمه با جامعه جهاني، به دور باطل بي اعتنايي وسركوب خواستهاي داخلي نيز پايان داده شود تا تك تك اعضاي اين جامعه 77 مليوني با اعتماد به نفس و اطمينان از احترام حاكمان به حقوق فردي و جمعي آنها سهمي از بار گران كشور در راه تبديل شدن به يك بازيگر اقتصادي مولد و داراي توان رقابت بين المللي بردوش بگيرد.
در راستاي احترام به حقوق فردي و جمعي اهالي، به رسميت شناختن هويتهاي تاريخي و فرهنگي و زباني مناطق مختلف كشور و از جمله آذربايجان ضروري است.
آذربايجان هميشه قطب اقتصادي و سياسي كشور بوده و از موقعيت خود بر سر مهمترين شاهراههاي ارتباطي ايران با جهان براي گسترش تجارت و تبادل فرهنگ و علم استفاده كرده است. نياز امروز كشور به احياي مجدد نقش تاريخي آن از طريق اعتماد به مردمان اين خطه، احترام به فرهنگ و زبان آن و خودداري از انتساب هويتهاي جعلي در چهارچوب مقاصد ايدئولوژيك قرن نوزدهمي و قرن بيستمي ممكن است.
آقاي رئيس جمهور!
در آغاز دور جديدي كه اميد همكاري در درون و بيرون از مرزهاي كشور مي¬رود، آذربايجان انتظارات بجا و معقولي از شما دارد كه بخشهايي از آن مستقيما در وعده¬هاي انتخاباتي شما منعكس شده بودند:
 1. وارد كردن برنامه¬ريزي شده زبان تركي به سيستم آموزشي كشور در آذربايجان و مناطق ترك نشين و رفع همه ممنوعيتها و محدوديتها از توسعه زبان و فرهنگ تركي بعنوان بخشي از موازئيك فرهنگ متكثر كشوري.
 2. اختصاص بخش متناسبي از شبكه¬هاي سراسري صدا و سيما به توليد و پخش برنامه¬هاي تركي براي استفاده در آذربايجان و همه مناطق ترك نشين كشور.
 3. نجات درياچه اروميه با اقدامات قاطع و به دور از اتلاف وقت.
 4. تغيير رويه حاكم در نگاه امنيتي به آذربايجان و كارآفريني از طريق كمك به استعدادهاي موجود براي توسعه اقتصاد و صنعت و اجراي پروژ¬ه¬هاي كلان براي برگردانيدن موقعيت سابق آذربايجان بعنوان مهمترين قطب صنعت و اقتصاد كشور.
 5. تبديل آذربايجان به حلقه اتصال كشور به نظام منطقه¬اي و جهاني تجارت و تبادلات علمي و صنعتي از طريق رفع موانع موجود و جلب سرمايه و تكنولوژي در چهارچوب پروژه¬هاي مشترك از كشورهاي همسايه به اين منطقه.
ملت تورک هميشه مردماني مثبت انديش و دورنگر بوده و با شركت در پروسه سازماندهي توليد مادي و معنوي و ايجاد ارتباط با حوزه¬هاي فرهنگي نزديك و دور در خارج از مرزهاي كشور، توانسته سهم شايسته¬اي در حفظ امنيت و شكل دادن به اقتصاد و فرهنگ كشوري ايفا كنند. آذربايجان در عين حال پنجره¬اي بسوي تحولات جديد سياسي و اجتماعي در عرصه جهاني بوده و معروفيت شهر تبريز به "شهر اولين¬ها" تنها سمبول اين نقش گذرگاه كالا، سرمايه و مهمتر از همه انديشه جديد است.
جناب حسن روحاني، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،
آينده اين كشور و اين منطقه در دست نسل كنوني مردمان و رهبران سياسي است. مردمي كه با هزار اميد و آرزو به شما رأي داده¬اند، آرزويي جز امنيت، توسعه اقتصادي و رعايت حقوق شهروندي ندارند. ما اطمينان داريم كه يك نظام عادلانه و دمكراتيك فراگير كه به شهروندان خود اعتماد مي¬كند ميتواند مشاركت و همدلي آذربايجان را از معتبرترين بخشهاي پشتوانه مردمي خود بحساب بياورد. پرهيز از انكار هويت واقعي آذربايجان و بازگردانيدن نقش تاريخي آن به اين سرزمين و مردمانش، حركت عمومي كشور در راه توسعه و اصلاحات دمكراتيك را از اعتبار بيشتري برخوردار ساخته، دوام و بقاي آن را تضمين خواهد كرد و نمونه¬اي از همزيستي فرهنگها و وحدت ملي در بستر كثرت فرهنگي و زباني را در سطح كشورهاي منطقه عرضه خواهد كرد.
با آرزوی آینده ای بهتر برای همه ی ملیتهای ساکن ایران
 لطیف حسنی، دبیر حزب یئنی گاموح
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn