Həqiqət və İnam yolunda

Yolruh ATALI
ruhaniyyatçı-filosof
(İçsəs)
İnamlı insan – içində özünü görən.
***
İnamsız insan – içində özgəsini görən.
***
Qorxu – inamsızlıq acısı, ifadəsidir.
***
Qorxmazlıq – inamın təsdiqidir.
***
İnamın qırılması, inamsızlıq – idrak yetərsizliyi, yanılmasıdır.
***
İdrak Həqiqəti görməyəndə – Həqiqətə inam təsdiq olunmur.
***
Kamil inam – Həqiqətin dərkindən yaranır, doğur.
***
Az idraklı insan – inamlı olmur; Çox idraklı insan – inamlı olmur; Yalnız ruhani idraklı insan – inamlı olur!
***
Ruhani idrak – ardıcıl Həqiqətə can atan, onunla bir olan idrakdır.
***
Həqiqət yalnız ruhani idrakla təsəvvür olunur, görülür, duyulur, ona yetilir.
***
Həqiqətə yetmək – onu fəth etməkdir.
***
Həqiqət – varlığın mahiyyətinə, anlamına yetməkdir.
***
Sıradan ağıl Həqiqəti təsəvvür etmir, görmür, bu üzdən onu uydurur.
***
Ruhani idrak – Həqiqəti görür, insanı onunla görüşdürür.
***
İnamda – İnam idrakla bir olur.
***
İnamsızlıqda – inam-idrak birliyi pozulur, inamsızlıq-qorxu birliyi yaranır və idraka qarşı çevrilir.
***
Qorxu – inamın sarsılmasıdır.
***
İnam sarsılanda – inamsızlıq, qorxu yaranır, qorxu idrakı öz asılılığında saxlayır.
***
İnamsızlıq – inamın öz mütləq mahiyyətinə bərabər olmamasıdır, nisbiləşməsidir.
***
Təsəvvür – dərketmənin başlanğıcıdır.
***
Təsəvvür edilməyən – dərk oluna bilməz.
***
Ruhani idrak – ruhani görmə, təsəvvür tələb edir.
***
İnamsızlıq – nisbi inamdır, inamın yanılmasıdır.
***
İnamlı olmaq – yanıldığına ardıcıl inam tələb edir!
***
İnsanlar inamını yanıltsalar da, insanlığa inan!
***
Dönüklər inamını yanıltsalar da, dönməzliyə inam!
***
İnamçılıq – kamil inama yiyələnmə yolu, üsuludur.
***
İnamçılıq – başqasının inamına layiq olmaqdır, onu yanıltmamaqdır.
***
Bütün sevinclərin, həzlərin bir nədəni var – İnam!
***
Bütün acıların bir nədəni var – İnamsızlıq!
***
Həqiqətlə bir olmaq onu insanın gözündə adiləşdirmir, ona görə ki, adi həqiqət olmur
***
Həqiqətə can atmaq – ondakı bənzərsiz sığmazlığa, ruhani həzzə can atmaqdır.
***
Həqiqətçi – gerçəklik asılılığından çıxan, özünü Həqiqətə təslim edəndir.
***
Həqiqət – insana ruhani azadlıq verir, insan həmin azadlıq yolunda düşünmədən canından keçir.
***
Həqiqətlə bağlı nə varsa şirindir, sevinclidir, həzlidir.
***
İnsanlığa yarayan bütün uca dəyərlər Həqiqətin qorunmasına xidmət edir.
***
Həqiqətə yetən – həqiqi, doğruçu dəyərini alır – aliləşir, kamilləşir, mütləqləşir.
***
Atamız var olsun!
8 Qar ayı 35–ci il.
(8.1.2014).
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn